Správní rady

Co je kostým:

Entrudo je stará oslava, která se stala v prvních třech dnech před Lentem a byla nahrazena současným karnevalem .

Entrudo přijel do Brazílie spolu s portugalštinou v 1641, ve městě Rio de Janeiro. Vzpomínky se od počátku účastnily všechny rodiny a otroci.

Od středověku, karneval byl slaven v Portugalsku, s řadou vtipů, které se lišily od vesnice k vesnici.

V některých z těchto oslav byly velké panenky ze dřeva, zvané "entrudos", které byly zodpovědné za vznik názvu oslav. Ale pláště neznamenaly jen panenky, ale celou stranu samotnou a hry.

V Brazílii

Když entrudo přijel do Brazílie, to bylo rozděleno do dvou typů: známý entrudo a populární entrudo.

Populární Entrudo byly oslavy dělané v ulicích měst a hlavní charakteristiky byly vtipy s vodou, kde každý byl smočený.

V domovech lidí, kde mladí lidé měli ve zvyku házet citróny vonící na sebe, se objevily známé úniky, které později vedly ke vzniku známých "parfémových trháků".

Viz také význam karnevalu.