Lesk

Co je lesk:

Glosa, v brazilské literatuře, je druh básně, obvykle použitý básníky severovýchodu Brazílie, obzvláště zpěváci.

Glosa je báseň s sloky více než deset veršů, které reagují na výzvu vyjádřenou ve formě mote a jsou složeny ze dvou veršů.

Tyto verše se objevují v lesku ve dvou směrech: buď dva verše se objeví na konci sloky, aby vytvořily rým nebo se objevily jako čtvrtý verš lesku, a druhý verš na poslední pozici.

Básník Paulo Camelo vytvořil lesk migrující mote, tedy báseň s více než jednou slokou, kde se motto objevuje v různých pozicích, vzestupujících v posledních slokách na první pozice.

Gloss je také známý jako vysvětlující poznámka o slovech nebo významu textu; výklad nebo komentář.

Lesk hodnot

Lesk může být také vztažen k hodnotám, což znamená pozastavení, stažení, úplné nebo částečné potlačení hodnot popsaných v daném dokumentu nebo rozpočtu.

Lékařský lesk

Lékařský lesk je, když určitá služba zdravotního plánu nepokrývá náklady spojené s konzultacemi, léky a dalšími poplatky, které účtují poskytovatelé služeb, jako jsou nemocnice, kliniky a tak dále.