Utopie

Co je utopie:

Utopie je myšlenka ideální, fantastické, imaginární civilizace . Je to systém nebo plán, který se zdá být nerealizovatelný, je to fantazie, snění, iluze, sen. Od řeckého “nebo + topos” znamenat “místo, které neexistuje”.

V obecném smyslu se tento termín používá k označení imaginárních konstrukcí dokonalých společností podle filozofických principů jeho idealizadorů. V užším smyslu to znamená jakoukoli sociální doktrínu, která usiluje o transformaci stávajícího společenského řádu, podle zájmů jednotlivých skupin nebo společenských tříd.

Utopie byla imaginární zemí, kterou vytvořil Thomas Morus, anglický spisovatel (1480-1535), kde vláda, organizovaná nejlepším způsobem, poskytuje vyváženým a šťastným lidem skvělé životní podmínky.

Pro Thomase Moreho byla utopie společnost organizovaná racionálním způsobem, domy a zboží by byly ze všech lidí, kteří by trávili svůj volný čas s čtením a uměním, nebyli posláni do války, s výjimkou extrémních případů, takže to Společnost bude žít v míru a v plném souladu zájmů.