Web 3.0

Co je to Web 3.0:

Web 3.0 je třetí generací Internetu. Tato nová generace předpovídá, že online obsah bude organizován sémantickým způsobem, mnohem více přizpůsobený každému uživateli internetu, inteligentním webům a aplikacím a reklamě založené na výzkumu a chování. Tento nový web lze také nazvat "Smart Web".

Termíny Web 3.0, připsané novináři Johnu Markoffovi z New York Times, je vývojem pojmu Web 2.0, který vytvořil Tim O'Reilly během konference O'Reilly Media Web v roce 2004.

Vývoj webu

Web 1.0 : Stránky se statickým obsahem, většinou produkované společnostmi a institucemi, s malou interaktivitou mezi uživateli internetu. Altavista, Geocities, Yahoo, Kde, Hotmail, DMOZ byly velké hvězdy internetu.

Web 2.0 : Obsah vytvořený samotnými uživateli internetu zvyšuje interaktivitu online prostřednictvím blogů a webů, jako je Youtube, Flick atd.