Poslouchejte

Co je naslouchání:

Naslouchání je akt vnímání něčeho pomocí pocitu sluchu, tj. Všech zvuků, které jsou zachyceny uchem.

Sloveso, které slyšíte, souvisí se smyslem pro sluch a pokrývá všechny druhy zvuků nebo zvuků, které jsou ušima zachyceny. V tomto případě, když má někdo problémy se sluchem, je správné říci, že mají problémy se sluchem.

V oblasti práva se slovo „slyšet“ používá jako synonymum pro přijímání svědectví někoho, kdo musí předložit svou verzi příběhu, která je relevantní pro posuzovaný případ, například.

Rozdíl mezi poslechem a poslechem

Jak již bylo řečeno, sloveso ke slyšení odkazuje na akt vnímání zvuků skrze sluch. Na druhou stranu naslouchání znamená naslouchání s pozorností, tj. Porozumění zvuku, který byl slyšen, a asimilaci informací v něm obsažených.

I když existují rozdíly mezi slovesem naslouchat a naslouchat, obě jsou pojednáními jako synonyma neformální komunikace.

Přečtěte si více o rozdílu mezi poslechem a poslechem.