Bisector

Co je Bisector:

Bissetrix je semi-obdélník, který vzniká ve vrcholu a dělí se v polovině úhlu ve dvou úhlech se stejným měřítkem (shodný). Tento pojem a pojem se používá v geometrii, zejména pokud jde o analýzu trojúhelníků.

V případě bisectorů trojúhelníku se tyto mohou vyskytovat ve dvou různých formách: vnitřní bisector a vnější bisector.

Podle věty interního bisectoru, vnitřní bisector jednoho úhlu rozděluje opačnou stranu do proporcionálních segmentů na sousedních stranách. Na druhé straně, externí bisector teorém říká, že, stejně jako vnitřní bisector, protilehlé strany vnějších úhlů jsou úměrné sousedním stranám.

Viz také: Význam geometrie a typy trojúhelníků.