Erga omnes

Co je Erga omnes:

Erga omnes je výraz v latině, který znamená "proti všem", "proti všem" nebo "relativní k". To je obvykle používáno v právní aréně odkazovat se na zákon nebo normu, která platí pro všechny jednotlivce (závazný účinek).

Účinek Erga omnes je stanoven v čl. 102 odst. 2 brazilské federální ústavy.

Konečná rozhodnutí zásluh spolkového nejvyššího soudu v přímých žalobách protiústavnosti a deklaračních opatření ústavnosti přinesou účinnost proti všem a závazný účinek na ostatní orgány soudní složky a na přímou a nepřímou veřejnou správu ve federálním, státní a obecní.

Když tedy má daný zákon účinnost, Erga omnes znamená, že by to mělo platit pro všechny, kteří spadají do charakteristik, které jej naprogramují.

Vymahatelnost Erga omnes odpovídá povinnosti všech jednotlivců respektovat právo druhých, když jim náleží.

Erga omnes a mezi stranami

Účinek Erga omnes je obvykle platný pro legislativní akty (zákony, vyhlášky, usnesení atd.) A v tomto případě je jejich obsah obecným pravidlem pro všechny osoby, které spadají do dané jurisdikce.

Na druhé straně, efekt Inter partes obvykle patří k soudním rozhodnutím, a ty jsou omezeny pouze na jednotlivce, kteří se například zúčastnili konkrétního soudního řízení.

Viz také: Význam Ex tunc a Ex nunc.