Podpora

Co je Co-widget:

Podporujícím hercem je ten, kdo se podílí na pomoci určité osobě v jeho roli. To také se odkazuje na herce nebo herečku, která jedná ve vedlejší roli, jednat přímo nebo nepřímo s protagonisty.

Když se říká, že člověk hraje podpůrnou roli nebo funkci, znamená to, že jedná v pozadí, ale jedná za stejným účelem jako ten, kdo má vedoucí úlohu.

Jak již bylo řečeno, v divadelním umění je herec nebo herečka, která podporuje hlavní postavu hry nebo filmu, například. Jeho hlavní funkcí je doplnit děj, který se zaměřuje na vývoj dějin protagonistů a antagonistů.

Mezi hlavní synonyma coadjuvantu patří: pomocník, pomocník, asistent, asistent a spolupracovník.

V angličtině je doslovný překlad podpůrné podpory .

Podpůrný herec a protagonista

Na rozdíl od pomocníka, který působí jako pomocník, hraje doplňkovou roli, je protagonista ten, kdo má hlavní roli nebo funkci.

Například v divadelním umění je hlavní postavou příběhu protagonista. Podpůrné postavy jsou všechny ostatní postavy, které jsou součástí příběhu, ale nejsou cílem centrálního zaměření spiknutí.