Závěrečné poznámky

Co to znamená Závěrečné poznámky:

Závěry pro odeslání jsou právním pojmem používaným k označení, že věc je v držení soudce a je připravena k jeho analýze . Soudce následně rozhodne o dalším postoupení věci.

Konečné příkazy k rozkazu však nesmí být zaměňovány s koncem řízení. V první, to znamená pouze to, že jsou připraveni k posouzení soudcem. Druhý se týká procesu, který již byl ověřen, a rozhodnutí nebo usnesení již bylo rozhodnuto.

Zjistěte více o expedici a odeslání pouhého souboru.

Doba pro dokončení procesu pro odeslání je velmi variabilní. Ve skutečnosti jsou některé faktory vzaty v úvahu při snaze předvídat čas, který potrvá, dokud proces neskončí, jako je složitost procesu, poptávka po soudních sporech, které musí notář analyzovat, a dostupnost soudce, který toto posouzení provádí.

Na rozdíl od konečných rozhodnutí, která představují pouze řešení procesu rozhodování v různých etapách, znamená uzavření trestu, že soudce prvního stupně musí rozhodnout o povaze žádosti podané v procesu.

Tato možnost by však neměla být zaměňována s uzavřením rozhodnutí ( rozhodnutí o předběžném opatření), které spočívá v rozhodnutí soudce o některých aspektech, které jsou v daném případě považovány za důležité, ale není to konečné rozhodnutí.

Viz také: