Saravá

Co je Saravá:

Saravá je citlivost, která má stejný význam jako pozdrav, obvykle používaný mezi účastníky afro-brazilských kultů, jako je umbanda a candomblé.

Výraz saravá lze chápat jako synonymum „salve“ nebo „welcome“, které se používá, když například nějaký účastník dorazí na afro-brazilský kult.

Příklad: "Saravá, můj bratře!"

Etymologicky, tento termín pocházel ze způsobu ve kterém afričtí otroci vyslovovali portugalské slovo “uložit”, kvůli vlivu fonologie Bantu jazyka: “ salavá ” a, pozdnější, “saravá”.

Zjistěte více o významu Umbandy.

Bohužel, vzhledem k předsudkům, na něž se zaměřují některé sociální a náboženské skupiny, afro-brazilská náboženství a v důsledku toho většina výrazů, které jsou pro ně typické, nakonec získají pejorativní významy.

Nesprávná interpretace slova „saravá“ však představuje neznalost lidí, kteří neznají skutečný příběh, který stojí za jeho významem: jednoduchý přátelský pozdrav.