Kontextualizace

Co je to kontextualizace:

Kontextualizace je činnost, která vytváří kontext pro určitou věc, obvykle s cílem vysvětlit například motivy nebo charakteristiky precedens situace.

Kontextualizace je důležitá, aby bylo možné správně porozumět určitému tématu, protože v tomto případě jsou prezentovány okolnosti, které pomáhají utvářet úplné porozumění subjektu spíše než roztříštěným způsobem.

Některé výrazy mohou být použity jako synonyma kontextualizace, například: prezentace kontextu; popsat kontext; odhalit okolnosti; zvážit podle kontextu; interpretovat podle kontextu.

Kontextualizace je zpravidla jednou z etap používaných v akademických a vědeckých pracích (např. TCC) s cílem ospravedlnit a vysledovat historii o předmětu studia. Autor je tak schopen vytvořit logickou cestu pro vývoj a správnou analýzu daného předmětu.

Další informace o TCC.

Aby bylo možné provést kontextualizaci, je nutné nejprve shromáždit všechny informace, které se vztahují k určité věci, a to buď nepřímo nebo přímo. Výzkumný pracovník tak bude schopen porozumět charakteristikám chování, které ovlivňují jeho předmět studia.

Viz také význam kontextualizace.