Femaleness

Co je Femismo:

Femismus je ideologie, která káže nadřazenost ženského pohlaví nad mužským . To je považováno za ekvivalent machismo, ale dělat utlačované muže, zatímco ženy by byly utlačovatelé.

Po stejné tendenci machismu je feminismus poznamenán předsudkem pohlaví, v tomto případě mužským. Feminističtí lidé mají sklon ponižovat, devalvovat, používat agresivní komentáře a postoje k mužům.

Mnoho lidí si pletou femismus s feminismem, ale oba významy jsou naprosto odlišné, jak bude vysvětleno později.

Viz také: Machismo.

Feminismus a feminismus

Jak již bylo zmíněno, femismus je „synonymem“ machismu, tj. Ideologie, která kázá nadřazenost žen ve společnosti, což způsobuje, že člověk je opovrhován, podrobován a utlačován.

Na druhé straně je feminismus politickým hnutím, jehož cílem je dosažení rovnosti práv a povinností mezi muži a ženami . Hlavním cílem feministek je tedy zajistit, aby ženy a muži měli ve společnosti stejnou váhu.

Feminismus, na rozdíl od femismu, nepodporuje nenávist a pocit pomsty proti mužskému pohlaví. A mnohem méně je záměrem feministek zřídit na Zemi matriarchální „království“.

Další informace o významu feminismu.