Střih

Co je stříhání:

Střižení je působením stříhání, to znamená řezání nebo deformace na povrchu z napětí způsobeného silami působícími ve stejném nebo opačném směru, ale ve stejném směru.

Ve fyzice, takzvaná smyková síla nebo smykové napětí sestává ze všech napětí vytvořeného od sil působících v podobných směrech. Nůžky jsou nejoblíbenějším objektem, který představuje smykové napětí.

Viz také: Síla.

V geologii, smyk sestává z deformace vyvolané v zemi (ruptura) od posunu tektonických desek v opačných směrech.

Střih je také jméno dané řezání z nůžek, druh mechanických nůžek na řezání karet nebo kovových listů.