Značky

Co je to branding:

Branding je tvořen souborem činností, které jsou určeny výhradně k řízení značky, působí od jejího pojetí a průběžně po celou dobu jejího vývoje.

Budování značky je nezbytné pro úspěch podniku, protože umožňuje znát značku produktu nebo služby nabízené konkrétní společností na trhu.

Práce na získání značky je velmi důležitá, zejména vzhledem k intenzivní konkurenci, se kterou se výrobky setkávají v téměř každém segmentu trhu.

Branding zahrnuje výzkumné funkce, strategie, výtvory, design a v neposlední řadě neustálé řízení značky, aby bylo možné sledovat její „výrazy“ a optimalizovat vztahy s příslušnými cílovými skupinami, přičemž se snaží zvýšit nejen ekonomickou hodnotu, ale především symbolickou hodnotu značky .

Značky jsou zpravidla spojeny s marketingovými strategiemi, které představují techniky a metody zaměřené na podporu prodeje, zejména z komunikace (společnost - veřejnost).

Značka společnosti se skládá ze všeho, co se na ni vztahuje, od názvu společnosti, jejího loga, barev, filozofie a poslání práce a tak dále. Tak, branding také pomáhá zlepšit pověst společnosti, která je vázána na značku.

Viz také: Marketing.