Deficit

Co je Deficit:

Deficit nebo deficit znamená to, co chybí k vyplnění číselné částky, rozdílu mezi očekávanou hodnotou a skutečně získanou hodnotou.

V ekonomice takzvaný rozpočtový deficit ( rozpočtový deficit) znamená, že očekávání hodnoty výdajů bude vyšší než očekávané příjmy.

Stručně řečeno, když je roční rozpočet země nastaven na deficit, znamená to, že po zaplacení všech dluhů a výdajů národa nezůstanou žádné peníze, ale země vytvoří více dluhů.

Z tohoto scénáře je vytvořen tzv. Veřejný deficit (resp. Schodek veřejných financí), kdy je současný stav státu poznamenán existencí výdajů vyšších, než je hodnota veřejných příjmů shromážděných v zemi.

Také v ekonomické sféře je opakem deficitu přebytek, který představuje scénář, kdy hodnoty výnosů jsou vyšší než výdaje. Hlavním rozdílem mezi deficitem a přebytkem je tedy skutečnost, že první schodek představuje pro ekonomiku negativní aspekt, protože spočívá v tom, že náklady a dluhy jsou vyšší než „zisky“, a druhý pozitivní, protože to znamená, že došlo k většímu výběru příjmů než k úhradě dluhů nebo výdajů.

Viz také: význam přebytku.

Porucha pozornosti (ADHD)

Také známý jako porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) nebo porucha pozornosti (ADHD), jedná se o neurobiologický stav charakterizovaný nedostatkem pozornosti, koncentrací, impulzivitou a neklidem nositele.

Pozornost Deficit může přinést životu jednotlivce mnoho problémů, jako jsou potíže s udržováním dobrých výsledků ve škole nebo v práci, stejně jako přispívání k nízkému sebevědomí a problémovým sociálním vztahům.

Deficit pozornosti bývá patrný iv dětství a prochází celým životem člověka. Tato porucha nemá žádný lék, ale se správnou léčbou může mít člověk velmi uspokojivou kvalitu života.

Jiné příznaky ADHD mohou zahrnovat: poruchy učení, poruchy poznávání (zapomnětlivost nebo nedostatek pozornosti), úzkost, hněv, agresi, hyperaktivitu, neklid, podrážděnost a depresi.

Léčba Attention Deficit by měla být neustále doprovázena kvalifikovaným odborníkem, jako je psycholog, psychiatr nebo neurolog. Podávání stimulantů a psychoterapeutických metod je nejčastější možností léčby pro osoby s ADHD.

Mezi možné příčiny, které vedou k deficitu pozornosti, patří některé z nejuznávanějších: dědičnost (přenos genetického materiálu); a látky požívané během těhotenství (např. nikotin a alkohol, které mohou způsobit malformaci neurotransmiterů čelního mozku dítěte).

Kognitivní deficit

Skládá se z řady změn v schopnosti jedince absorbovat, zpracovávat, zapamatovat si a předávat informace, což je přímo ovlivňuje některé základní mentální funkce, jako je uvažování, jazyk, učení, vnímání atd.

Lidé s kognitivním deficitem tak mají potíže se soustředěním, porozuměním a uvažováním. Tímto způsobem potřebuje jednotlivec systematizované a periodické sledování, aby mohl být schopen rozvíjet své maximální duševní schopnosti.

Synonyma pro déficit

  • Nedostatek;
  • Nedostatek;
  • Nedostatek;
  • Přesnost;
  • Chybějící;
  • Deprivace;
  • Nedostatek;
  • Rhombus;
  • Rozdíl;
  • Záporná bilance.