Konceptuální mapa

Co je konceptuální mapa:

Konceptuální mapa je grafická struktura, která pomáhá organizovat nápady, koncepty a informace schematickým způsobem.

Skládá se z nástroje studia a učení, kde je obsah klasifikován a hierarchizován, aby napomohl pochopení jednotlivce, který jej analyzuje. Z ilustrativního grafického znázornění se člověku, který idealizuje konceptuální mapu, podaří vytvořit spojení mezi různými subjekty, které jsou součástí určitých znalostí.

Koncepční mapy jsou zpravidla konstruovány z širších, širších pojmů do konkrétnějších bodů.

Idealizace konceptuální mapy, jako metody administrativní organizace obsahu, vznikla v 70. letech ve Spojených státech prostřednictvím učitele a pedagoga Josefa Novaka .

Jak již bylo zmíněno, koncepční mapa může být výborným didaktickým nástrojem, zejména díky využití vizuálních reprezentací. Kromě toho, že jsou koncepční mapy užitečné v oblasti vzdělávání, lze je aplikovat i v dalších oblastech, jako je strukturování plánování a organizace výzkumu.

Jak vytvořit koncepční mapu

Aby bylo možné vytvořit koncepční mapu, je nezbytné, aby její idealizátor již získal znalosti o příslušném předmětu, který má být organizován.

Druhým krokem v konstrukci konceptuální mapy je volba struktury, kterou bude mít, tj. Zda bude hierarchického typu (podobného organizačnímu schématu), jako "pavučina", nebo jako vývojový diagram, například.

Další informace o významu organizačního diagramu.

Hierarchická koncepční mapa

Tento typ pojmové mapy je užitečný, když si osoba přeje mít lepší přehled o chronologickém pořadí procesu nebo myšlenky, jakož i klasifikovat různé stupně důležitosti.

Mezi liniemi, které spojují různé termíny, může idealizátor tohoto druhu konceptuální mapy stručně vysvětlit vztah, který spojuje oba.

Konceptuální mapa pavučina

Tento typ pojmové mapy je užitečný pro vizualizaci větvení nápadů nebo předmětů, které jsou velmi široké . Tímto způsobem je možné identifikovat podtémata přítomná v každém tématu a "rozebrat" je v několika vrstvách.

Vývojový diagram konceptuální mapa

V tomto typu pojmové mapy je možné identifikovat například různé logické možnosti řešení daného procesu. Jednotlivec tak může získat přehled o všech alternativách a jejich pravděpodobných důsledcích a nastíní nejlepší způsob, jak dospět k řešení / závěru.