Význam sluneční bouře

Co je sluneční bouře:

Sluneční bouře je prostorovým jevem vyvolaným explozí a uvolňováním elektromagnetických částic Slunce, které při dosahování Země mohou způsobit problémy v pozemních telekomunikacích.

Sluneční bouře, také známé jako sluneční erupce, jsou znepokojující, protože mohou vážně ovlivnit lidský život, protože elektromagnetické výboje emitované sluncem jsou schopny zničit satelity a deaktivovat celou elektrickou a komunikační síť planety.

Někteří výzkumníci říkají, že pokud je Země zasažena velkou sluneční bouří, lidstvo riskuje, že se vrátí do středověku z technologického hlediska.

Magnetické pole Země, zvané Magnetosphere, pomáhá bránit slunečnímu bouři silněji ovlivňovat zemskou atmosféru.

NASA (National Space and Aeronautics Administration) je jednou z hlavních zodpovědností za pozorování a odhalování jakéhokoli typu sluneční anomálie, která by mohla vyvolat bouři tohoto druhu.

Více informací o NASA.

Slunce má cykly činností, které obvykle trvají každých 11 let, což je období, ve kterém mohou být sluneční bouře intenzivnější.