Směnka

Co je to směna:

Vlastní zmenka, nazývaná také směnka, je typem úvěrového nástroje.

Na vlastní směnku, jedna osoba předpokládá, že určitá částka dluží druhé, a zavazuje se zaplatit tuto částku v určitý den a místo.

Tento kredit, kterému zákon, prostřednictvím článku 585 I občanského soudního řádu, přisoudil mimosoudní výkonnost, spočívá v podstatě v příslibu platby, která závisí na dvou částech:

 • Emitent nebo účastník: jedná se o dlužníka; osoba odpovědná za vystavení směnky.
 • Příjemce nebo dlužník: je věřitelem dlužné částky; osoba, která obdrží platbu dlužné částky.

Vlastní zmenka je dokument, který má soudní hodnotu, to znamená, že je uznán spravedlností.

Kdy se používá směnka?

Vlastní zmenka se často používá v obchodních vztazích a také v podnikatelském prostředí.

Tento dokument, který je považován za mimosoudní dokument, je jedním z hlavních prostředků používaných v úvěrech získaných bez bankovních transakcí a bez účasti finančních společností.

K používání směnky může docházet například i tehdy, když se mezi přáteli, známými nebo dokonce mezi členy rodiny vynáší značné množství peněz.

I v těchto neformálních situacích má směnka právní charakter a má soudní hodnotu.

Dalším docela běžným příkladem použití směnky je zařízení, která prodávají spun.

Aby bylo zajištěno, že obdrží odhadovanou hodnotu "postoupeného" zboží, vlastníci zařízení budou mít soudní příslib, který bude obsahovat datum přijetí platby.

Vyplněná směnka musí vždy zůstat ve vlastnictví věřitele a musí být dlužníkovi vrácena až po vypořádání dluhu.

Druhy vlastních směnek

Existují dva typy směnky: pro-solute směnky a směnky pro-solvendo .

Pro každou z nich zkontrolujte níže.

Vlastní směnka

Pokud je obchodní nebo obchodní transakce provedena prostřednictvím pro-solute směnek směnky, pokud dlužník neplní příslib platby, věřitel nemůže vrátit dohodu.

Řešení tohoto problému bude muset probíhat prostřednictvím soudního vymáhání.

Pro-řešení Promissory Note

V případě, že se jedná o vyjednání na základě úhrady prostřednictvím směnky, pokud dlužník nesplní příslib úhrady, může věřitel uzavřít smlouvu zánikem a vypořádáním.

Jak vystavit směnku?

Jednou z možností pro vystavování směnek je předání šablon na papírnictví.

Šablona směnky na prodej v papírnictví

Dokončené směnky

Druhá hypotéza dokončení je prostřednictvím webové stránky "Promissory Online".

Výhodou online vyplňování je, že prázdná pole samy o sobě intuitivně vyplňují směnku.

Pak je vygenerována cesta v aplikaci Word a další ve formátu PDF. Pro dokončení procesu jednoduše vytiskněte dokument.

Aby bylo zajištěno, že směnka má soudní hodnotu, je důležité zvážit její správné doplnění.

Zde jsou některé skutečnosti, které nelze ignorovat:

 • Číslo směnky.
 • "Název směnky" v názvu dokumentu.
 • Datum splatnosti směnky.
 • Částka, která má být zaplacena.
 • Místo, kde bude provedena platba (město a stát).
 • Jméno příjemce.
 • CPF příjemce.
 • Název emitenta.
 • CPF emitenta.
 • Úplná adresa emitenta.
 • Podpis emitenta.

DŮLEŽITÉ : Dokument nemůže obsahovat mazání.

Co se stane, když dlužník nezaplatí směnku?

Pokud emitent poruší slib, který sám uvedl ve vlastní směnce a neuskuteční platbu ve stanoveném termínu a místě, je věřitel právně chráněn, aby tento dluh vybral u soudu.

Vzhledem k tomu, že poznámka je soudně uznána, může věřitel podat proti dlužníkovi žalobu na výkon mimosoudního titulu.

Na soudu musí být zastoupen advokát (pokud částka směnky není nižší než ekvivalent 20 minimálních mezd).

Pokud dlužník nezaplatí dlužnou částku, může u soudu čelit obstavení, ocenění a dražbě svých aktiv.

Pokud byla bankovka vydána právnickou osobou, může být dokonce vystavena úpadku.