Datum vydání

Co je datum vydání:

Datum vydání je záznamem dne, měsíce a roku, kdy byl dokument vydán příslušným vydávajícím orgánem, s uvedením data, kdy byl dokument považován za platný.

Datum vydání RG, například také Identifikační průkaz, označuje datum, kdy byl tento dokument vydán, to znamená, že má hodnotu.

Na brazilském průkazu totožnosti může být datum vydání nazýváno také datum vydání. Jeho poloha je v pravém horním rohu zadní části RG, stejně jako další základní informace o občanech.

Viz také: Význam data přepravy.

Stejně jako u občanského průkazu musí i ostatní základní občanské doklady obsahovat datum vydání, jako je např. Pracovní list, CNH (národní řidičský průkaz), pas, rodný list a individuální daňový identifikační doklad (CPF), např. .

Další informace o významu vydávajícího orgánu.

V CPF je datum vydání také na zadní straně dokumentu, ale na rozdíl od průkazu totožnosti se nachází v levém dolním rohu, jak je znázorněno na obrázku níže.