Význam sacharózy

Co je sacharóza:

Sacharóza je chemická látka extrahovaná z cukrové třtiny, řepy a některých druhů ovoce a může být použita při výrobě "stolního cukru" a dalších sladkých výrobků, jako jsou rosoly, sirupy a sladkosti.

Sacharóza je klasifikována jako disacharid a její chemický vzorec je C12H22O11.

Molární hmotnost sacharózy: 342, 24 g mol-1

Sacharóza je tvořena kondenzací molekuly fruktózy a molekuly glukózy v důsledku fotosyntézy produkované rostlinou.

Mezi hlavní vlastnosti sacharózy patří její sladká chuť, vzhled bílých krystalů a schopnost rozpouštět se ve vodě .

Sacharóza, glukóza a fruktóza

Zatímco sacharóza je klasifikována jako disacharidový sacharid, glukóza a fruktóza patří do skupiny monosacharidů, protože nepodléhají hydrolýze (lámání molekul přidáním vody).

Když se však sacharóza podrobí hydrolýze, dochází k obrácenému procesu k jeho tvorbě, to znamená, že se místo ní tvoří dva monosacharidy: glukóza a fruktóza.

Glukóza je obvykle přítomna v ovoci, savcích a krvi. Na druhé straně fruktóza je běžná pouze u ovoce a medu.

Člověk si musí být vědom toho, že každý z těchto látekideální příjem, protože může být škodlivý pro zdraví, pokud je přehnaně, stejně jako jejich nedostatek v těle může také představovat problém.

Další informace o významu glukózy.