Přírodní krajina

Co je to přírodní krajina:

Přírodní krajina je jakýkoliv druh prostředí, které netrpí lidským vlivem, zachovává všechny prvky a vlastnosti typické pro přírodu.

Přírodní krajiny mohou stále představovat prostory považované za nehostinné, kde je obtížné udržet lidský život, například v pouštích a ledovcových oblastech.

Husté a panenské lesy, vrcholky hor, pouště a části Antarktidy jsou příklady prostředí s přírodní krajinou, protože od lidí trpěly jen malou nebo žádnou změnou.

Stručně řečeno, krajiny se skládají ze všeho, co člověk může vnímat skrze své smysly, jako je dotek, vůně, zrak a sluch.

Kulturní krajina a přírodní krajina

Kulturní krajiny, známé také jako antropické krajiny, jsou krajiny, kde je rušení lidí v životním prostředí pozoruhodné .

Lidé využívají zdroje přítomné v přírodním prostředí a mění je tak, aby uspokojili své potřeby, vkládají do krajinných objektů, které charakterizují společenskou a kulturní přítomnost ve vesmíru.

Města, silnice, mosty a budovy jsou příklady kulturní krajiny (což lze také chápat jako humanizované krajiny nebo upravené krajiny ).

A jak již bylo řečeno, přírodní krajiny nepředstavují výrazný zásah do lidské bytosti, zachovávajíc tak vlastnosti definované samotnou přírodou v životním prostředí .

Je pozoruhodné, že krajiny, jak přírodní, tak humanizované, jsou dynamické a neustále se mění, i když představují dočasnost různých změn. Například v přírodních krajinách dochází k mnohem pomalejším transformacím, zatímco v upravených krajinných oblastech jsou změny obvykle rychlé a někdy i radikální.

Další informace o významu prostředí.