OSVČ

Co je autonomní:

Autonomní je osoba nebo něco, co se chová autonomně, to znamená na vlastní pěst. Může se jednat o samostatně výdělečně činnou osobu, o osobu, která pracuje samostatně, bez pracovního poměru s jakoukoli společností.

Autonomní slovo je ženský autonomní.

Viz také: autonomie.

Autonomní osoba je někdo, kdo jedná sám, který nemá vazby na jiné lidi, společnosti a instituce.

Koncept autonomie podle brazilského práva je ten, který může svobodně řídit váš život.

Neexistuje žádná "autonomní" profese, ve skutečnosti je autonomie podmínkou profese. Pak může člověk říci například, že jeho povolání je prodávající a přidává osoby samostatně výdělečně činné k registraci, že pracuje samostatně, nezávisle. Ale pouze autonomní výraz nevysvětluje funkci, která je vykonávána.

Například nezávislý prodejce oděvů je někdo, kdo prodává oblečení sám, aniž by měl fyzický nebo virtuální obchod. Tato funkce vyžaduje, aby se osoba pohybovala s několika kousky na prodej a ukazovala zákazníkům doma oblečení nebo občas dostávala domů. Důkladná a promyšlená kontrola výdajů a inventáře je nezbytná, protože osoba pracuje sama.

Autonomní oblast je geografická oblast s určitým stupněm autonomie vůči státu, ke kterému náleží. Obvykle se řídí vlastními zákony, odlišnými od okolního národa. Buenos Aires, například, je autonomní město Argentiny.