Význam stanného práva

Co je bojové právo:

Bojové právo je stát, který je implantován v určitém národě, když k nahrazení všech zákonů a občanských práv dochází zákonem definovaným vojenskými orgány .

Bojové právo je obvykle zavedeno v reakci na scénáře extrémních občanských a politických konfliktů nebo situací hrozícího nebezpečí a katastrof, které destabilizují vládu.

Ve stavu stanného práva jsou zrušena všechna práva občanů, kteří jsou nuceni podřídit se přímo příkazům armády a dalších militarizovaných sil. Veškeré základní svobody jsou tak přijímány od lidí, zejména jednáním o příchodu a odchodu a shromažďování se ve skupinách.

Rozhodnutí přijatá armádou během stanného práva jsou nepopiratelná a občan, pokud je například obviněn a odsouzen za něco, nemá právo odvolat se k spravedlnosti, jak by se stalo v demokratickém státě.

Termín “bojový” je adjektivum příbuzný čemu je warlike a příbuzný válce. Vysvětlení pro tento význam leží v etymologii slova: od latiny martialis, odkaz na Mars, bůh války v římské mytologii.

I po stejných cestách vojenské diktatury by nemělo být stanné právo zaměňováno s tímto režimem vlády. Zpočátku je stav stanného práva dočasný a slouží jako pokus udržet pořádek ve společnosti v drastickém prostředí.

Viz také: Vojenský zásah.