Vytrvalost

Co je vytrvalost:

Vytrvalost je kvalita toho, kdo přetrvává, má ve svých činnostech stálost a nevzdává se tváří v tvář potížím.

Vytrvat je dosáhnout vašich cílů tím, že stojí pevně a věrně svým představám a cílům.

Jako například ve větě "s talentem a vytrvalostí vyhrál pozici, o které snil jako o dítěti".

Synonymem pro vytrvalost je vytrvalost, stejně jako houževnatost a stálost.

Vytrvalost je kvalita, která je často spojena s vírou. Více než jeden biblický verš hovoří o této kvalitě věřících a je spojen s evangelizací a praxí křesťanské víry, v níž se věří, že vytrvalost je kvalitou následování Ježíše i ve chvíli, kdy se potýkají s obtížemi a / nebo pokušeními, a to vždy dobře .

Vytrvalost nebo vnímání?

Slovo vytrvalost je psáno se S protože jeho původu v latině. Vytrvalost pochází z vytrvalosti, která stojí pevně, tvořená předponou na, což znamená totálně plus severus, což odpovídá tomu, co je vážné.

Proto je pravopis vnímání špatný.

Viz také význam houževnatosti.