Svoboda projevu

Co je svoboda projevu:

Svoboda projevu je základním lidským právem, které zaručuje vyjádření názorů, myšlenek a myšlenek bez odplaty nebo cenzury vlád, soukromých či veřejných orgánů či jiných osob.

V Brazílii je svoboda projevu zaručena článkem 5 Spolkové ústavy. Je to také celosvětové právo stanovené Všeobecnou deklarací lidských práv OSN.

Právní doktrína znamená svobodu projevu jako právo, které nelze prodat, zřeknout se, předat nebo zrušit.

Omezení svobody projevu spočívá v překonání jiných základních práv jiných osob. Například pácháním předsudků nebo vyslovováním rasistických slov to není svoboda projevu, nýbrž trestný čin proti jiné osobě, která má stejná práva zaručena a je považována za rovnocennou všem ostatním před zákonem. Pokud je svoboda projevu v bolestech druhé, pak se stává útiskem.

Vztah mezi svobodou projevu a médii se vyznačuje především cenzurou. Mezi předpisy demokratické země patří svoboda projevu občanů a svoboda tisku. Pokud v médiích neexistuje svoboda názoru, ať už represí vůči vládám nebo ekonomickým skupinám, neexistuje žádný demokratický právní stát.

Svoboda projevu na internetu se řídí stejnými pravidly svobody projevu v každém komunikačním prostředku a totéž platí, když mluvíme mimo média: ať už doma nebo na ulici. A musí zachovat stejné záruky a limity. Stejně jako rasistická slova nejsou hlášena jako zločin, takže internet není používán na podporu rasismu nebo xenofobie.

Zásadní význam má přínos internetu ke svobodě projevu, neboť demokratizuje informace a otevírá nové kanály šíření. Dává hlas nespočetným lidem a skupinám, jejichž pozice by byla vynechána z tradičních kruhů, jako jsou velká média a reklama.

Internet však také otevírá prostor pro šíření utlačujících a nedemokratických myšlenek pod záminkou anonymity a ochrany bytí za obrazovkou počítače, nikoli v reálné konfrontaci. Ačkoli proti němu již existují zákony, vyvíjejí se normy pro regulaci trestných činů spáchaných ve virtuálním prostředí, jako je kyberšikana.