Úžasné

Co je hrozné:

Hrozné je přídavné jméno, které kvalifikuje něco tak strašného, hrozného, mizerného nebo velmi špatného a nepříjemného .

Když se říká, že člověk je hrozné, znamená to, že je obdařen osobností a chováním, které je nedostatečné, a to buď jednáním ve zlém nebo akčním způsobem, který je v rozporu se všemi pravidly etiky, morálky a dobrých mravů.

Toto adjektivum se používá k reprezentaci negativních vlastností určité věci, jako něco nadměrně špatného.

Příklad: "Udělal jsem dort, ale bylo to hrozné" nebo "Dnešní počasí je hrozné" .

Některé z hlavních synonym hrozné jsou: mizerný, bezcenné, špatné, hrozné, hrozné, strašné, strašlivé, kruté, kruté, hrozné, odporné, monstrózní, odporné, žalostné, odporné, odporné, děsivé, děsivé, hrůzné, děsivé a temné.

Správný překlad slova „hrozné“ do anglického jazyka je hrozné nebo hrozné .

Etymologicky, hrozné slovo pochází z latinského horribilis, což znamená "to způsobuje hrůzu" nebo "příšerný".

Viz také: