Efektivní

Co je efektivní:

Efektivní je adjektivum, které kvalifikuje něco nebo někoho tak schopného, produktivního, platného a bezpečného vykonávat danou funkci nezávisle a bez pomoci druhých.

Efektivní člověk je ten, kdo účinně jedná ve svém jednání, tj. Plní všechny cíle a cíle plánované s kvalitou a úspěchem.

Některé z hlavních synonym efektivního jsou: zdatný, ziskový, užitečný, platný, bezpečný, stabilní, aktivní, schopný, produktivní a rentabilní.

Viz také: Význam účinnosti a účinnosti.

Etymologicky, slovo “efektivní” pocházel z latiny efficca, který znamená “to vykonává” nebo “to operuje.” \ T

Efektivní a efektivní

Významy efektivních a efektivních jsou podobné, ale mají určité rozdíly v jejich významu.

Efektivní člověk je ten, kdo dokáže dělat věci s kvalitou, zatímco efektivní člověk je ten, kdo zná správné věci s cílem dokončit centrální projekt nebo cíl.

Na pracovišti musí profesionál udržet rovnováhu mezi účinností a účinností, tj. Vědomím, jak identifikovat správné věci a jak je provádět asertivně.

Další informace o rozdílu mezi efektivitou a efektivitou.