Multikulturalismus

Co je multikulturalismus:

Multikulturalismus je mírové soužití různých kultur ve stejném prostředí. Jedná se o sociální jev přímo související s globalizací a postmoderními společnostmi.

Kanada a Brazílie jsou například multikulturními zeměmi. Hodně kvůli různým skupinám přistěhovalců přijalo, ale také pozorovat jiné faktory integrace, takový jak non-podřízení k dominantní kultuře, a vývoj nových kultur od počátečního kulturního šoku.

Multikulturalismus lze také nazvat multikulturalismem a kulturním pluralismem a je to koncept sociologie aplikovaný na studium společenských věd. Myšlenka multikulturní skupiny předpokládá, že kulturní skupiny budou stále více propojeny díky rostoucímu kontaktu mezi kulturami a téměř neexistenci izolovaných skupin.

Otázka je často diskutována mezi antropology a sociology různých myšlenkových směrů. Někteří učenci se domnívají, že tento multikulturní pohled neexistuje, a že došlo k uložení dominantní kultury s příchodem Evropanů, což by skončilo hegemonizací globalizace. Jiní myslitelé však vidí několik multietnických rysů a brání existenci více kultur na americkém kontinentu a žijí v harmonii právě kvůli možnosti globálních vztahů.

Koncept multikulturalismu je silně ovlivněn kulturním relativismem, který zpochybňuje myšlenku, že zvyky a zvyky jedné skupiny mohou být nadřazeny ostatním. Základem multikulturalismu je tato myšlenka, že kultury jsou rozmanité a musí být respektovány ve své podstatě, bez práva či špatnosti v celní správě.

Další informace o kulturním relativismu.

Multikulturalismus v Brazílii

Multikulturalismus v Brazílii je přímo spojen s migračním procesem od příchodu portugalštiny v roce 1500. Zpočátku byl přirozený šok, ale je známo, že několik původních zvyků bylo začleněno do zvyků portugalštiny, například každodenního koupání.

Během staletí, brazilské území přijalo holandský, francouzský, španělský, italský, japonský, německý. A v postmoderně se tato směs národností v naší zemi zvyšuje.

V mezinárodním měřítku je Brazílie známá jako jedna ze zemí, která své návštěvníky přijímá nejlépe, snaží se přizpůsobit tak, aby přijímala kultury ostatních, aniž by zanechala stranou místní zvyky.

Etnická rozmanitost samotných Brazilců je další silnou multikulturní charakteristikou. Různé barvy kůže, různé zvyky sdílené, svoboda náboženského vyznání, to vše je součástí multikulturního souboru.

Multikulturalismus a vzdělávání

Problematika multikulturalismu má v oblasti pedagogiky a vzdělávání zásadní význam. Je zajímavé, že učitelé do diskusí vnášejí takové diskuse, aby vytvořili prostředí, které lépe vyhovuje rozdílům, a tak vyvolávají otázky, jako jsou otázky rasismu a předsudků mezi studenty.

Multikulturalismus aplikovaný na vzdělávání zahrnuje pedagogické postupy, které probudí studenty k různorodosti kulturních skupin, naučí se respektovat rozdíly a konfrontovat otázky jako kulturní a genderová identita.

Například povinné vyučování africké historie a afro-brazilské kultury je jednou z afirmativních akcí pro multikulturalismus ve vzdělávání. Povzbuzuje učitele a studenty, aby opustili osu západoevropských studií, které tradičně navrhují brazilské školy.

Příklady multikulturalismu

Příkladem multikulturality a reprezentativnosti je soužití několika kulturních skupin na jednom místě. Jako když máme studenty a studenty ve stejné třídě Afro-potomků, Indů, bělochů a Asiatů.

Respektování uctívání různých náboženství je příkladem multikulturalismu v naší společnosti. V místech, kde jsou členové candomblé, věřící evangelikálních církví, stoupenci katolicismu, ateisté, buddhisté, mimo jiné přesvědčení, přátelské prostředí, je to multikulturní prostředí.

Hudba je důležitou složkou a přítomna prakticky ve všech známých kulturách. Dalším příkladem multikulturalismu je uznání rytmů jiných kulturních skupin, aniž by se posuzovalo, zda by byly lepší nebo horší.

Další informace o významu kultury a globalizace.