Urbe

Co je Urbe:

Urbe je synonymem pro město .

Jedná se o populační klastr, kde se v určitém geografickém prostoru vyskytuje mimo jiné řada společenských, obchodních, kulturních, administrativních, vzdělávacích výměn.

Urbe je slovo v latině a pochází z radikálních urb, stejně jako ve všech slovech souvisejících s pojetím města, jako je městská, urbanizovaná, předměstí.

V portugalském jazyce, urbe je jedinečné ženské jméno.

Množství urbe je urbes.

V latině, město je deklinace ablativního případu radikálních urbs. A město by odpovídalo tomu, co by v portugalském jazyce bylo adverbiální doplněk místa.

Latinská variace urbi je deklinace dativního případu, který může ukazovat směr, cíl a odkaz, doplňovat slovesa a podstatná jména.

Urbi také reprezentuje to, co je relativní k městu, ale je také ve vztahu k Římu. Bylo by to jako maximální zastoupení toho, co by bylo urbi.

Slovo urbi je součástí latinského výrazu používaného papežem katolické církve v jeho požehnání Velikonoc a Vánoc, "Urbi et Orbi", a znamená "město Řím a svět".

Zjistěte více o významu výrazu "Urbi et Orbi".