Odpadky

Co je Trash:

Koš je všechno, co již není užitečné a je odhozeno. Je to jakýkoliv pevný materiál pocházející z domácích a průmyslových prací, který je eliminován.

Mnoho odpadů, které se dostanou do odpadků, může být znovu použito procesem nazývaným recyklace. V procesu recyklace se recykluje organický a anorganický odpad, což přispívá ke snížení znečištění životního prostředí.

Organický odpad je veškerý odpad živočišného nebo rostlinného původu, jako jsou zbytky, listy, semena, papír atd. Obecně se používá v kompostování pro výrobu hnojiv.

Anorganický odpad je jakýkoliv materiál, jehož původ není biologický, jako jsou plasty, kovy, sklo atd.

Některé pevné odpady, jako je elektronický odpad, vyžadují větší kontrolu v konečném místě určení a recyklaci, protože obsahují toxické látky. Elektronický odpad pochází z elektro-elektronických zařízení: počítačů, mobilních telefonů, televizorů, chladniček, mj..

Existují pevné odpady, které nelze recyklovat, protože jsou považovány za nebezpečné a způsobují onemocnění. To je případ nemocničního odpadu a jaderného odpadu.

Skládka je jedním z cílových míst městského odpadu. Ve svém pojetí se jedná o okolí. Tak tomu není v případě tzv. "Skládky", protože neexistuje kontrola nad uloženým odpadem a rozklad odpadu v otevřeném prostoru představuje hrozbu pro životní prostředí a zdraví obyvatelstva žijícího nebo pracujícího v těchto oblastech.