Axiologické

Co je to Axiologické:

Axiologie je cokoliv, co odkazuje na pojem hodnoty nebo to představuje axiologii, tj. Hodnoty převládající v dané společnosti.

Axiologický aspekt nebo axiologický rozměr určitého předmětu implikuje představu o výběru lidské bytosti pro morální, etické, estetické a duchovní hodnoty.

Axiologie je filozofická teorie zodpovědná za zkoumání těchto hodnot se zaměřením zejména na morální hodnoty. Etymologicky, slovo “axiologie” znamená “teorii hodnoty”, být tvořen z řeckých termínů “ axios ” (hodnota) + “ loga ” (studium, teorie).

V tomto kontextu je hodnota, nebo co lidé oceňují, individuální, subjektivní volba a produkt kultury, do které je jedinec vložen.

Podle německého filosofa Maxe Schelera se morální hodnoty řídí hierarchií, přičemž kladné hodnoty vyplývají z toho, co je dobré, pak co je ušlechtilé, pak to, co je krásné, a tak dále.

Etika a estetika jsou neodmyslitelně spojeny s hodnotami vyvinutými lidskou bytostí. Etika je obor filozofie, který zkoumá morální principy (dobré / špatné, správné / špatné atd.) V individuálním a společenském chování. Estetika studuje koncepty vztahující se k kráse a harmonii věcí.