Hiatus

Co je Hiatus:

Hiatus vzniká v latinském termínu " hiatus ", jehož význam je " clona, štěrbina, mezera ", pokrývající různé koncepty a aplikace.

Podle lingvistiky, hiatus je setkání dvou samohláskových zvuků jehož samohlásky jsou odděleny v rozdělení slabik. K vyslovení je zapotřebí dvou hlasových snah, na rozdíl od dvojhlásky, kde je jen jedno hlasové úsilí a samohlásky zůstávají na stejné slabice.

Některé příklady hiatus jsou:

hiatus (h i-toto )

země (p - s)

Noel (n o-e l)

den (d -a )

nápad (i-de -i-a )

V případě slova “myšlenka” tam je také dvojhláška “ei”, protože dvě samohlásky jsou spolu ve stejné slabice: “id ei -a”.

V anatomii, to je voláno mezera k rozštěpu, otevření nebo otvor uvnitř lidského těla. Například: fallopian hiatus, malý otvor v horní ploše spánkové kosti; hiátová hernie, charakterizovaná průchodem části žaludku k hrudníku skrz otvor membrány (také nazývaný hiát jícnu).

V geologii, hiatus je příbuzný pojetí dislokací, který být povrchy, které rozdělují dvě skály s různým věkem, vědět, že tam byla časová mezera (mezera) ve formaci obou. V tomto případě je mezera ověřena, když nedochází k sedimentaci některých prvků.

V obrazovém smyslu představuje hiatus chybu, mezeru. Lze ji také definovat jako přerušení mezi dvěma událostmi.

Viz též: význam Hiatus.