Hypokrisy

Co je Hypocrisy:

Pokrytí znamená předstírání, lži ; předstírat pocity, víry, ctnosti, které ve skutečnosti nemají . Hypocrisy pochází z latiny a řečtiny a znamenalo reprezentaci v divadle herců, kteří nosili masky, podle role, kterou reprezentovali ve hře.

Pokrytcem je někdo, kdo skrývá masku vzhledu. Později se stali lidmi, které zastupují, kteří předstírají, že se chovají. Hypokrisy je také používáno ve dvojitém smyslu, když člověk věří, že skupina morálních norem zapadá do jedné skupiny a pro jinou skupinu by se hodily i jiné morální normy. Pokrytec často předstírá, že má dobré vlastnosti, aby zakryl své chyby, a tak je také známý jako maskovaná osoba.

V náboženství existuje několik příkladů pokrytectví v Novém zákoně, kde se v mnoha biblických pasážích pamatují pokrytci.

Ve světě hudby brazilský umělec Lulu Santos popisuje pokrytectví v "moderních dobách" jako zeď ", která trvá na okolním prostředí". Cazuza, stále o pokrytectví, řekl: "To, co nejvíc nenávidím, jsou komplikovaní a předsudkoví lidé, pokrytectví a probuzení. Nic jiného nemůže být horší než to."

Pokrytectví nebo pokrytectví

Pokud jde o pravopis tohoto slova, mnoho lidí neví, zda je správná forma pokrytectví nebo pokrytectví . Psaní pokrytectví je chyba, správná forma je pokrytectví .