SSP

Co je to SSP:

SSP je zkratka pro Sekretariát pro veřejnou bezpečnost a je odpovědnou brazilskou veřejnou agenturou, která má několik funkcí.

Některé z činností SSP umožňují zaznamenávat zprávy o výskytu krádeží vozidel, ztrátě dokumentů, zmizení osob a dalších.

Sekretariát veřejné bezpečnosti je rovněž odpovědný za vydávání občanských průkazů. Když je peněženka vydána, objeví se na horním SSP, což je vydávající agentura a také stát, ve kterém byla vydána.

Každý brazilský stát má svůj vlastní SSP a jeho činnosti. SSP je také zodpovědný za vydání průkazu o pozadí trestu, což je dokument, který hledá záznamy o osobách v policejních záznamech a je dokumentem požadovaným společnostmi a jinými veřejnými orgány.

Hlavním cílem SSP je zaručit veřejný pořádek a zachování záruk občanů, jakož i ochranu života a majetku společným jednáním jeho bezpečnostních orgánů. SSP podporuje několik akcí, které předpovídají a obsahují trestnou činnost a kontrolují držení zbraní.

Sekretariát veřejné bezpečnosti spolupracuje s různými dalšími správními orgány v každém státě, také v boji proti korupci, v boji proti ní, v boji proti násilí a trestné činnosti a ve výkonu trestu odnětí svobody.