PME

Co je PME:

SME znamená malé a střední podniky . Jedná se o zkratku často používanou pro klasifikaci velikosti společnosti podle počtu zaměstnaných pracovníků a dosaženého ročního příjmu. Tento typ společnosti zaujímá významné místo v ekonomice zemí prostřednictvím vytváření pracovních míst.

Klasifikace velikosti společností se liší podle tržního sektoru. Ratingy přidělené SEBRAE (brazilská služba pro podporu mikropodniků a malých podniků) podle počtu zaměstnaných zaměstnanců jsou následující:

PRŮMYSL

  • Mikropodnik - až 19 zaměstnanců
  • Small Business - od 20 do 99 zaměstnanců
  • Průměrná společnost - od 100 do 499 zaměstnanců
  • Velká společnost - 500 nebo více zaměstnanců

OBCHOD A SLUŽBY

  • Mikropodnik - až 9 zaměstnanců
  • Small Business - od 10 do 49 zaměstnanců
  • Průměrná společnost - od 50 do 99 zaměstnanců
  • Velká společnost - více než 100 zaměstnanců

V Brazílii je SEBRAE jedním ze subjektů, které poskytují podporu mikropodnikům a malým podnikatelům, podporují podnikání a hájí zájmy mikropodniků a malých a středních podniků.

Společnost Deloitte a Exame PME každoročně zveřejňují studii „Nejrychleji rostoucí malé a střední podniky v Brazílii“, která analyzuje tisíce společností a sestavuje žebříček 250 společností.