Vault

Co je to úschovna:

Dome je zakřivená střešní architektonická stavba.

Klenutý strop je vrcholem sféricky tvarované budovy. Kopule má také tvar kopule, s rozdílem, že slovo kopule se používá k odkazu na nejvyšší bod budovy, na vrchol budovy.

Etymologie slova klenba sahá zpátky do latinského slova volvita, který znamená zkroucený nebo zakřivený. Kořen termínu je v latinském slovesu volvere, který je se valit nebo točit.

V angličtině je klenba trezoru .

Existují náznaky, že první klenby by byly postaveny v období neolitu, v roce 6000 př.nl, v oblasti Jižní Ameriky, kde je dnes Chile.

Římská říše tyto sférické stavby zlepšila a rozšířila je v celé Evropě a na Středním východě, a to zejména ve výstavbě lázní. Ve středověku využívá katolická církev klenuté stropy pro své kostely po celém světě, zejména v období vlivu gotické architektury.

Zjistěte více o významu gotiky.

Nebeský dóm

Nebeská klenba je výraz, který odpovídá prostoru nebe, který se vidí na zemi, také zvané klenba . Jedná se o koncept astronomie, který používá výpočty sférické trigonometrie pro studium hvězd.

Strop zednářského chrámu se také nazývá nebeská klenba. Je to proto, že rituál Svobodného zednářství vyžaduje, aby místo, kde se konají obřady, mělo klenutý strop, namalovaný modře s reprodukcemi hvězd, aby vypadal jako obloha.