Odpařování

Co je odpařování:

Odpařování je akce, která přemění kapalinu na páru .

Ve fyzice je odpařování jednou ze změn ve fyzickém stavu hmoty, od kapaliny po plyn.

Inverze odpařování, která je od plynné do kapaliny, je kondenzace.

Tyto pojmy jsou předměty studia termodynamiky.

Procesy odpařování

Existují tři procesy odpařování:

Topení

Když kapalina rychle přechází do plynného stavu. Jako když se kapka dotkne plechu a obrátí se na páru.

Vroucí

Tlak se udržuje konstantní a teplota se zvyšuje, částice se míchají a bubliny se tvoří, když kapalina dosáhne teploty varu. Je to rychlá změna stavu.

Odpařování

Pomalejší než var je tlak také stálý a vyskytuje se při jakékoliv teplotě, ale pod teplotou varu. To je ovlivněno faktory, jako je atmosférický tlak, těkavost kapaliny, plocha kontaktu vzduchu a teplota kapaliny za normálních podmínek.

Další informace o významu vytápění, varu a odpařování.