Soukromé právo

Co je soukromé právo:

Soukromé právo je právní systém upravující soukromé zájmy.

Otázky jako rodinné dědictví a dědictví jsou záležitostí soukromého práva, které je rozděleno mezi občanské právo a obchodní právo.

Viz význam právního řádu.

Soukromé právo vzniká v římském právu, kde nejprve rozdělení mezi právními normami veřejného zájmu, veřejným právem a těmi, které by měly disciplinovat soukromé otázky, soukromé právo.

Rozdělení mezi soukromým a veřejným právem má dnes didaktický charakter v rámci obecné teorie práva.

Další informace o veřejném právu.

Pobočky soukromého práva

  • Občanské právo: Občanské právo je právní řád, který určuje práva a povinnosti občanů jako členů společnosti. Jeho normy jsou obecně stanoveny v občanském zákoníku.
  • Obchodní právo: Obchodní právo, dříve nazývané obchodní právo, stanoví pravidla pro vztahy mezi společnostmi a jeho pravidla jsou upravena mezi občanským zákoníkem a částmi právních předpisů veřejného práva.

Více o smyslu občanského práva.