Cache

Co je Cachê:

Cachê je jméno dané peněžní částce placené umělec (hudebník, herec a jiní profesionálové zábavy) po jeho představení veřejnosti.

Etymologicky, tento termín pocházel z francouzské cachet, který také znamená odměnu danou k umělci po jeho prezentaci.

V mezidobí může být vyrovnávací pamětí platba provedená zábavními službami vykonávanými jakoukoli osobou. Obvykle, nejvíce populární osobnosti obvykle účtují poplatek za účastnit se určitých událostí, fotografování s hosty, a socializovat se s dárky.

Mezipaměť slov (bez circumflexu), zase v oblasti výpočetní techniky, znamená mechanismus vnitřní datové paměti zařízení, které působí jako mezistupeň mezi systémem a serverem, což usnadňuje rychlost navigace z hlediska systému. budoucích přístupů.

Například v počítačích pomáhá cache lépe zpracovávat konkrétní webovou stránku, která má v paměti uloženou vyrovnávací paměť. Když uživatel přistupuje k této webové stránce, načítání stránky bude mnohem rychlejší.

Viz také: Význam CPU.