Věrný

Jaké jsou věrní:

Věrný je množný věrný, adjektivum portugalského jazyka, které se používá k kvalifikaci něčeho nebo někoho, kdo jedná s loajalitou, věrností nebo čestností.

Jako pravidlo, toto adjektivum (množné číslo) je používán jako synonymum pro skupinu jednotlivců, kteří jsou obdařeni vírou v něco, obvykle náboženská doktrína.

Mezi nejčastější synonyma věřících patří: věřící, náboženští, křesťanští, katoličtí, stádo nebo následovníci.

Zjistěte více o smyslu věrných a věrných.

Příklad: "Věrní chodili 10 km během průvodu" nebo "věřící organizují vánoční vigilii" .

V tomto smyslu, správná forma psaní je “věrný” (s akutním přízvukem), ale slovo “věrný” také existuje v portugalském jazyce, ale odkazovat se na konjugaci slovesa “k fiar”.

Hlavním antonymem „věrných“ je pojem „nevěřící“, který odpovídá kvalitě skupiny, která nemá žádnou víru, věrnost nebo upřímnost, tedy celkový opak věřících.