5 Charakteristika vojenských diktatur

Vojenské diktatury jsou formy vlád, ve kterých je politická moc ovládána generály a vojenskými veliteli.

Vojenské režimy, i když jsou vysoce kritizovány za autoritářství a urážku demokracie, jsou stále platné v několika zemích světa, jako je Severní Korea, Thajsko, Egypt a tak dále.

Kromě toho i ve 20. století země jako Portugalsko, Chile, Argentina, Španělsko a Německo prošly obdobími vojenské diktatury, což dokládá, jak snadno tento režim dosahuje moci.

V případě Brazílie, vojenský režim začal v roce 1964 s převratem, který svrhl vládu João Goulart a trval dokud ne 1985, když José Sarney převzal presidentství. Během tohoto období země měla šest vojenských prezidentů volených přes nepřímé volby (bez účasti lidí), tři je být držen národním kongresem a tři volební kolejí.

Zkontrolujte níže hlavní charakteristiky tohoto modelu vlády.

1. Cenzura

Sdílet Tweet Tweet

Vojenské režimy mají tendenci cenzurovat svobodu projevu občanů, umělců a tisku jako prostředek ochrany integrity systému. Jakékoliv projevy, které jsou v rozporu s ideály vlády, jsou tedy považovány za formy vzpoury a jsou okamžitě proti nim, zejména těm, kteří mají velký potenciál dosáhnout jako díla umělců a publikací v tisku.

V časných sedmdesátých létech, přes zákon nařízení č. 1, 077, předchozí cenzura byla zavedena v Brazílii, sestávat z oddělení federální policie tvořené týmem cenzorů, kteří zhodnotili obsah časopisů a novin rozhodnout se zda oni mohli být. zveřejněna.

2. Autoritářství a násilí

Sdílet Tweet Tweet

Armáda používá násilné metody, aby zajistila kontrolu a odrazila protivládní demonstrace. Ve vojenských režimech je užívání střelných zbraní běžné a případy mučení a zmizení jsou samozřejmostí.

V Brazílii měla Národní komise pro pravdu (CNV) zřízená v roce 2011 tehdejším prezidentem Dilmou Rousseffovou za cíl vyšetřovat porušování lidských práv, ke kterému došlo během diktatury. Na konci práce Komise odhadovala celkem 434 politicky motivovaných úmrtí a zmizení .

3. Centralizace moci

Sdílet Tweet Tweet

Kim Jong-un, vůdce Severní Koreje demonstrovat vojenskou moc jeho země.

Vojenské režimy mají tendenci potlačovat oddělení moci a centralizovat politickou moc v rukou vládnoucí skupiny. Je tedy běžné, že stejná skupina kontroluje výkonnou, legislativní a soudní moc. Stejně jako Brazílie, v roce 1968, byl zaveden Institutional Act Number Five (AI-5), nejpřísnější prezidentský dekret brazilské diktatury. Mezi jeho hlavní účinky patří:

  • možnost výkonné moci pozastavit činnost zákonodárné moci v celé zemi;
  • domněnka legitimity aktů vydaných předsedou, nezávisle na jakémkoli typu soudního přezkumu;
  • právní předpisy prostřednictvím exekutivních vyhlášek vydaných exekutivou;
  • svévolné federální intervence na úrovni státu a obce.

4. Manželství politických práv

Sdílet Tweet Tweet

Záznam o "Direct Already" hnutí, které si nárokovalo právo na přímé prezidentské volby v Brazílii.

Jako přirozený důsledek cenzury a centralizace moci, vojenské režimy zakazují formování nepřátelských politických stran, což činí přechod moci nesmírně obtížným a šíření nových ideologií.

V Brazílii umožnil institucionální zákon číslo jedna (AI-1) vydaný v roce 1964 vládě:

  • pozastavit politická práva na deset let každého občana, který prokáže ideály odporující režimu;
  • legislativních mandátů v jakékoli federativní sféře;
  • státních úředníků ze svých pracovních míst.

5. Ilegitimita

Sdílet Tweet Tweet

Humberto de Alencar Castelo Branco, první prezident vojenské diktatury v Brazílii.

Vojenské režimy jsou obvykle zavedeny po převratech, kdy ozbrojené síly (obvykle armáda) převzaly kontrolu nad politickou mocí v dobách institucionální křehkosti. Neexistuje tedy žádná forma společenské účasti na volbě vládních zástupců, což je činí zcela nelegitimním.