Mazel Tov

Co je Mazel Tov:

Mazel Tov nebo Mazal Tov je hebrejský výraz, který lze překládat do portugalského jazyka jako "štěstí" .

Ale podle Talmudu (starověká jukaická encyklopedie) je původní význam mazal tov pro hebrejské lidi složitější.

Doslovně, mazal tov znamená “pokles shora”, výraz, který může mít různé konotace, podle použitého kontextu. Všechny možné výklady jsou však spojeny s činností "něčeho, co přichází shora", tedy "nebeského".

Židé sdružovali souhvězdí s mazzal termínem, stejně jako znamení Zodiac ( mazalot ), který odpovídal osudu lidí a národů. Tedy výraz mazal by mohl být vykládán jako "osud" nebo "kořen duše" .

Podle židovského mysticismu je bludiště jméno dané hlavní části lidské duše. Pro ně je v těle jedince jen malý vzorek duše, zatímco zbytek je vše ostatní.

Dnes mazel tov (nebo mazal tov ) je používán jako oslava fráze, obyčejně mluvený po slavnostech Bar micva, židovské svatby nebo jiné slavnostní příležitosti.

Viz také: význam bar micva.

Když mluví " mazel tov ", osoba slaví úspěch určité pozitivní a šťastné události pro svého partnera, buď proto, že slaví své narozeniny, protože dokončil studium, oženil se a tak dále.

V tomto případě je mazel tov více spjat s gratulací k děje něčeho pozitivního a prospěšného v životě někoho, než touha po štěstí.

Ve skutečnosti, v hebrejském jazyce, výraz zvyklý přát si hodně štěstí někomu je B'hatzlacha, který doslovně znamená “uspět”.