JavaScript

Co je JavaScript:

JavaScript je programovací jazyk založený na skriptech a standardizovaný ECMA International (asociace specializující se na standardizaci informačních systémů).

Byl vytvořen Brendanem Eichem (Netscape) a vznikl v roce 1995 jako klientský skriptovací jazyk pro webové stránky. Jedná se o dynamický objektově orientovaný jazyk vytvořený se syntaxí podobnou jazyku C.

Přestože jazyk Java obsahuje název Java, jazyk JavaScript se liší od jazyka Java a funkcí funkcí, které nejsou dostupné v jazyce Java nebo C ++.

Skripty vyvinuté v JavaScriptu jsou velmi populární a široce integrovány do webových stránek díky snadnosti interakce s Document Object Model (DOM) stránky.

Skriptovací jazyk má funkčnost běžící v rámci programů nebo jiného programovacího jazyka. Jiné jazyky používané jako skript jsou: ActionScript, PHC, Python, VBScript, mezi ostatními.