V té době

Jaký je denní čas:

V horní části hodiny je idiomatický výraz v portugalském jazyce a znamená „něco, co se děje ve spěchu“ nebo „v přesném okamžiku“ .

Mnoho lidí si zaměňuje správný pravopis tohoto výrazu, mezi výrazem "výše" a "výše", přičemž v tomto případě se jedná o správnou verzi.

Slovo “nahoře” je slovní forma slovesa “encimar”, který znamená “něco umístil nebo umístěný na vysokém místě” nebo “korunovat akt”. Již slovo "výše" je klasifikováno jako příslovce místa, které označuje pozici, která je nad nebo nad něčím.

V případě výrazu "v horní části hodiny" se význam vztahuje na skutečnost, že v konkrétním okamžiku byla učiněna určitá akce, nikoli jako záloha nebo jako zpoždění.

V angličtině, výraz “v té době” moci být přeložen k pod drátem nebo v poslední minutě .

Nejběžněji používané synonyma, která mohou nahradit tento výraz, aniž by ztratila svůj původní význam, jsou: „spěchal“, „v čase“, „ve správný čas“ nebo „včas“.

Chcete-li znát význam dalších idiomatických výrazů, klikněte zde.