Příjem na obyvatele

Co je příjem na obyvatele:

Příjem na obyvatele je výrazem latinsky, což znamená „příjem na hlavu“. Je to průměrný příjem na osobu v zemi.

Jedná se o koncepci používanou v oblasti ekonomie k hodnocení vývoje a ekonomického růstu země.

Tato hodnota se také používá při výpočtu indexu lidského rozvoje (HDI), který hodnotí hospodářský rozvoj a kvalitu života v zemi.

Jak vypočítat příjem na obyvatele?

Příjem na obyvatele se vypočítá vydělením hrubého národního produktu (HNP) obyvatelstvem. HNP je součtem celkové hodnoty všeho, co v zemi vyrobily brazilské společnosti během roku.

Jaký je příjem na obyvatele v Brazílii?

Podle údajů z brazilského Institutu geografie a statistiky (IBGE), příjem na obyvatele v Brazílii v roce 2017 byl vypočítán na R $ 1, 268.00.

Nejvyšší příjem na obyvatele byl vypočítán ve federálním okrese (R $ 2, 548.00) a nejnižší byl ve státě Maranhão (R ​​$ 597.00).

Rozdíl mezi HDP a HDP

HNP i HDP jsou ekonomickými ukazateli, ale neměly by být zmateny. HDP (hrubý domácí produkt) je výsledkem všeho, co se v zemi vyrábí, s ohledem na produkty a služby. HNP je hodnota toho, co produkují brazilské společnosti, i když se výroba odehrává mimo zemi.

Výpočet hodnoty HNP využívá hodnotu HDP. Abychom znali hodnotu HNP, je nutné použít hodnotu PIB a odnést hodnotu výrobků, které jsou zasílány do zahraničí, a přidávat hodnotu získanou od firem mimo Brazílii.

Příjem rodiny na obyvatele

Příjem rodiny na obyvatele je příjem na obyvatele, který zohledňuje všechny osoby žijící ve stejné domácnosti. Pro výpočet jednoduše rozdělte celkový příjem rodiny na počet lidí žijících v domácnosti.

Jaký je příjem rodiny na osobu?

Hodnota rodinného příjmu na obyvatele je ukazatelem finanční situace rodiny. Tento ukazatel se používá jako opatření pro poskytování některých vládních dávek nebo sociálních programů.

Například za účelem účasti ve studentském Finančním fondu (FIES) nesmí příjem na osobu v rodině studenta překročit tři minimální platy.

Nevýhody výpočtu příjmu na obyvatele

Hlavním problémem zjištěným při výpočtu hodnoty příjmu na obyvatele je skutečnost, že nemusí odrážet sociální realitu země.

To se děje proto, že výpočet se provádí pouze vydělením hodnoty HNP počtem obyvatel místa, aniž by se braly v úvahu další otázky, jako je rozdělení příjmů na určitém místě nebo v sociální vrstvě.

Výpočet příjmu na obyvatele nebere v úvahu, jak se rozdělování příjmů uskutečňuje v zemi a nezohledňuje ani sociální nerovnosti daného místa.

Ačkoli se jedná o údaje, které jsou široce využívány pro hodnocení hospodářského rozvoje, ne vždy to odráží realitu rozložení příjmů země.

Poznejte význam HDP na obyvatele a HDP.