Vizionář

Co je to vizionář:

Vizionář je kvalita něčeho nebo někoho, kdo je idealistický, který má extravagantní a neobvyklé nápady, věří, že vidí trendy nebo koncepty, které jsou před jejich časem.

Osoba popsaná jako vizionář je často známá svým inovativním, kreativním a vynalézavým myšlením a chováním, protože má nekonvenční myšlenky a porušuje zavedené standardy. Vizionářští vůdci upozorňují na to, že vidí příležitosti, kde nikdo jiný nevidí, a vytváří tak inovativní a trendové nápady.

Být vizionářem je důležitý pro růst a rozvoj v některých profesních oblastech, zejména těch, které se zabývají využitím kreativity. Ve skutečnosti je jednou z charakteristik, které zdůrazňují vůdce jakéhokoli podnikatelského sektoru, jeho vizionářská kapacita.

Vizionář může být také spojen s jednotlivcem, který má nebo věří, že má vize, tj. Vnímání reality v budoucnosti. V obrazovém smyslu slova je vizionářem člověk, o němž je známo, že je fantaskní, zasněný nebo příliš idealistický.

Některé z hlavních synonym vizionáře jsou: idealistické; utopický osvětlené; škrábání; fantasist; snílek a utopista.

Pragmatický a vizionářský

Na rozdíl od vizionářů, kteří věří ve zdánlivě fantazijní, fantazijní a extravagantní myšlenky, jsou pragmatici založeni na tom, co je známé, základní, obvyklé a neunikne souboru pravidel a formalit.

Zjistěte více o významu Pragmatu.