Pro anglicky viz

Co je pro angličtinu viz:

Výraz "vidět angličtinu" je běžně používán v portugalském jazyce ve smyslu něčeho, co je zřejmé, ale není platné nebo skutečné .

Tam jsou některé teorie o vzniku tohoto přísloví, nicméně, nejvíce přijímaný říká, že to by vzniklo kolem počátku devatenáctého století.

Příběh pokračuje tím, že Anglie v té době tlačila Brazílii a portugalskou říši, aby vytvořily zákony, které by zabránily obchodu s otroky pro tuto zemi.

Brazilská vláda, protože věděla, že taková pravidla v zemi nikdy nebudou splněna, vytvořila falešné zákony, které teoreticky zabránily obchodu s otroky v Brazílii. Ale oni byli zákony jen pro Brity vidět a přestat tlačit na vůdce země.

Od této epizody to bylo dohodnuté používat výraz “vidět angličtinu” jako způsob jmenování demagogic práva, který neměl nějakou praktickou funkčnost.

V dnešní době je „vidět angličtinu“ výraz, který souvisí jak s pokrytectvím, tak s lžemi, protože má za cíl podvádět lidi, když si myslí, že něco je nebo funguje způsobem, kdy ve skutečnosti tomu tak není.

Viz také význam demagogie.