Předpoklad

Co je předpoklad:

Předpoklad je předpoklad převzetí, tj. Vypracování závěru založeného na stopách, tipech nebo vystoupeních .

Etymologicky, termín “presumpce” pocházel z latiny praesumptionis, který znamená “očekávaný nápad”.

Předložka obvykle předpokládá pravdu, něco, co ještě nebylo potvrzeno nebo prokázáno, ale které je cílem spekulací.

Předpokladem může být také jméno dané nadměrnému chvástání ega, jinými slovy: myslet si, že jste v něčem výjimečně dobří a chlubíte se tím.

Viz také význam arogantních.

Presumpce neviny

Presumpce neviny nebo domněnka neviny, jak je také známo, je princip, který je uveden v článku 5 Spolkové ústavy z roku 1988, kde se v textu říká, že „ nikdo by neměl být vinen, dokud neskončí poslední rozsudek odsouzení “.

Stručně řečeno, presumpce neviny v oblasti spravedlnosti má jako pravidlo, že žádný žalovaný není považován za vinného, ​​dokud se neprokáže.

S obviněným z jakéhokoli trestného činu během soudního procesu by se mělo zacházet, jako kdyby byl považován za nevinného.

Předpoklad legitimity

V oblasti spravedlnosti zásada domněnky legitimity říká, že pokud existuje stížnost, považuje se za pravdivou a platnou, dokud není prokázána opak.