Apostaze

Co je to apostaze:

Odpuštění znamená činnost, která něco popírá, obvykle souvisí se zřeknutím se náboženství nebo náboženské víry .

Skládá se z podmínky úplného a definitivního odstoupení od něčeho, jako je doktrína, ideologie a tak dále, bez souhlasu či souhlasu druhých.

Odpadlík, který praktikuje apostazi, může v některých případech mít negativní důsledky pro svůj čin odříkání. Mnoho doktrín a stran nepřijímá svobodné rozhodnutí opustit své členy, kteří jsou pronásledováni, diskriminováni nebo veřejně hanobeni.

Etymologicky, “apostaze” pocházel z latiny apostaze, který znamená “zkázu” nebo “opuštění strany”.

Odpuštění v kostele

Tento termín se používá spíše k odkazu na akt vzdání se náboženské víry.

Jedním z nejznámějších apostatů byl Arius, který se zřekl katolického principu Nejsvětější Trojice (Otce, Syna a Ducha svatého jako jedné bytosti) a vytvořil arianismus.

Další informace o arianismu.

V náboženské sféře existují dva hlavní typy apostaze: apostaze doktrín nebo specifických myšlenek, jak se to stalo s Ariusem; a totální apostaze, kdy jednotlivec zcela ztrácí svou křesťanskou víru a přestane věřit v Boha, například.

Odpuštění v Bibli

V pasáži v knize Thessalonians, v křesťanské bibli, tam je zmínka o aktu odpadnutí, který by byl zřeknutí se “falešného křesťana” k víře, to je, ti kdo opravdu mít boha v srdci a duši nikdy spáchali odpadnutí.

" Nedovolte nikomu, aby vás nějakým způsobem oklamal. Před tímto dnem přijde apostazie, a pak bude muž hříchu zjeven synem zatracení ." (2 Tesalonickým 2: 3)

Apostaze a kacířství

V náboženství mají apostaze a kacířství podobný význam.

Kacířství znamená „volbu“ nebo „volbu“ a sestává z konfrontace dogmat nebo církevních principů.

Kacíř obvykle vykonává činnosti, které odporují hodnotám určité doktríny, a proto je považován za nečistého jedince a zaslouží si tresty stanovené v Božím slově podle Bible.

Svatá inkvizice, například, byla kampaň pronásledování proti kacířům ve třináctém století.

Další informace o významu kacířství