Telemetrie

Co je to telemetrie:

Telemetrie je technologický monitorovací systém, který slouží k velení, měření nebo sledování něčeho na dálku prostřednictvím bezdrátové komunikace (rádiové nebo satelitní signály).

Etymologicky, slovo telemetrie pocházelo z řeckého tele, což znamená "vzdálený" a metron, což znamená "míra". To znamená, že telemetrie je jednoduše měření a analýza dat a informací na dálku, v místech, kde by například kabelážní systém nebyl životaschopný.

Tato technologie je používána v geograficky vzdálených nebo neustále se pohybujících bodech (jako jsou automobily), shromažďování informací a jejich předávání do řídicího centra, které má funkci sledování a dekódování těchto dat.

Normálně je telemetrie definována jako bezdrátový přenos dat, ale může také odkazovat na kontakt prostřednictvím optických vláken, jako jsou telefonní nebo počítačové sítě.

V současné době se telemetrie používá v mnoha odvětvích, jako je zemědělství, meteorologie, čištění vod a odpadních vod, monitorování energie a tak dále.

Automobilová telemetrie

Mezi různými nástroji telemetrie patří použití v automobilových vozidlech mezi hlavní nástroje, především při závodech a soutěžích, jako je Formule 1, které vyžadují neustálou kontrolu každé ze součástí vozidla.